اخبار و رویدادها

برگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعت

جمعه ,10 مهر 1394  |   : 1425   |     |    
برگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعت
با حضور شرکت دنفوس و فعالان این صنعت برگزار گردید.در این مراسم که با سخنرانی سفیر کشور دانمارک و عوامل شرکت دنفوس ادامه پیدا کرد در مورد 
اهداف آینده این شرکت و نمایندگان دنفوس در ایران پرداخته شد و در انتها از 
نمایندگان تقدیر به عمل آمد.
برگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعتبرگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعتبرگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعتبرگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعتبرگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعت