محصولات و بازرگانی
محصولات » محصولات
  
 • یونیت کندانسور فریونی رفکامپ

  یونیت کندانسور فریونی رفکامپ

  HCFC-CFC REFCOMP UNIT CONDENSERS

  مشاهده
 • کندانسور فریونی SACV-2008

  کندانسور فریونی SACV-2008

  SACV-2008

  مشاهده
 • کندانسور فریونی افقی (SAC)

  کندانسور فریونی افقی (SAC)

  HCFC-CFC SAC Condenser Unit

  مشاهده
 • کندانسور فریونی پکیج (SPA)

  کندانسور فریونی پکیج (SPA)

  HCFC_CFC SPA Condenser Unit

  مشاهده
 • کندانسور فریونی مادولار (SW)

  کندانسور فریونی مادولار (SW)

  HCFC-CFC SW Condenser Unit

  مشاهده
 • یونیت کندانسور فریونی بیتزر

  یونیت کندانسور فریونی بیتزر

  HCFC-CFC Bitzer Unit Condensers

  مشاهده
 • یونیت کندانسور فریونی دنفوس

  یونیت کندانسور فریونی دنفوس

  HCFC-CFC Danfoss Unit Condenser

  مشاهده
 • یونیت کندانسور فریونی کوپلند

  یونیت کندانسور فریونی کوپلند

  HCFC-CFC Copeland Unit Condensers

  مشاهده
 • اواپراتور هوایی فریونی EHT

  اواپراتور هوایی فریونی EHT

  HCFC-CFC EHT Evaporator

  مشاهده
 • اواپراتور هوایی فریونی SA

  اواپراتور هوایی فریونی SA

  HCFC-CFC SA Evaporators

  مشاهده
 • اواپراتور تونلی فریونی SB

  اواپراتور تونلی فریونی SB

  HCFC-CFC SB Evaporator

  مشاهده
 • اواپراتور هوایی فریونی SKE

  اواپراتور هوایی فریونی SKE

  HCFC-CFC SKE Evaporator

  مشاهده
 • اواپراتور فریونی تونلی (TF2)

  اواپراتور فریونی تونلی (TF2)

  HCFC-CFC TF2 Evaporator

  مشاهده
 • اواپراتور فریونی سقفی (TS)

  اواپراتور فریونی سقفی (TS)

  HCFC-CFC TS Evaporator

  مشاهده
 • اواپراتور استیل آمونیاکی SAM

  اواپراتور استیل آمونیاکی SAM

  NH3 Stainless Evaporator

  مشاهده
 • کندانسور تبخیری آمونیاکی

  کندانسور تبخیری آمونیاکی

  NH3 Evaporative Condenser

  مشاهده
 • درب سردخانه کشویی

  درب سردخانه کشویی

  Sliding Door

  مشاهده
 • درب سردخانه لولایی

  درب سردخانه لولایی

  Higned Door

  مشاهده
 • یراق آلات درب سردخانه

  یراق آلات درب سردخانه

  Fittings

  مشاهده
 • پانل کملاک دار

  پانل کملاک دار

  Cam Lock Sandwich Panel

  مشاهده
 • تابلو برق

  تابلو برق

  Electrical panel

  مشاهده
 • اسلیم پک دنفوس سری اوپتیما

  اسلیم پک دنفوس سری اوپتیما

  Optyma Slim Pack

  مشاهده
 • آیس بانک

  آیس بانک

  Ice Bank

  مشاهده
 • داکت اسپلیت

  داکت اسپلیت

  Ducted Split

  مشاهده
 • کانکس

  کانکس

  Conex

  مشاهده
 • مونو بلوک

  مونو بلوک

  Mono Block

  مشاهده
 • یخ ساز

  یخ ساز

  Ice Machine

  مشاهده