محصولات و بازرگانی
محصولات » محصولات » سردخانه فریونی » کندانسور ( استاتیک )
  
 • یونیت کندانسور فریونی رفکامپ

  یونیت کندانسور فریونی رفکامپ

  HCFC-CFC REFCOMP UNIT CONDENSERS

  مشاهده
 • کندانسور فریونی SACV-2008

  کندانسور فریونی SACV-2008

  SACV-2008

  مشاهده
 • کندانسور فریونی افقی (SAC)

  کندانسور فریونی افقی (SAC)

  HCFC-CFC SAC Condenser Unit

  مشاهده
 • کندانسور فریونی پکیج (SPA)

  کندانسور فریونی پکیج (SPA)

  HCFC_CFC SPA Condenser Unit

  مشاهده
 • کندانسور فریونی مادولار (SW)

  کندانسور فریونی مادولار (SW)

  HCFC-CFC SW Condenser Unit

  مشاهده
 • یونیت کندانسور فریونی بیتزر

  یونیت کندانسور فریونی بیتزر

  HCFC-CFC Bitzer Unit Condensers

  مشاهده
 • یونیت کندانسور فریونی دنفوس

  یونیت کندانسور فریونی دنفوس

  HCFC-CFC Danfoss Unit Condenser

  مشاهده
 • یونیت کندانسور فریونی کوپلند

  یونیت کندانسور فریونی کوپلند

  HCFC-CFC Copeland Unit Condensers

  مشاهده