همایش معارفه شرکت صابکول با همکاران این رشته در مشهد
Posted on آذر 15, 1394 12:59
همایش معارفه شرکت صابکول با همکاران این رشته در مشهد
در تاریخ پانزدهم دی ماه همایشی متشکل از پرسنل و مدیریت شرکت صابکول و جمعی از اجرا کنندگان سیستم های سرد کننده در محل شعبه صابکول مشهد به منظور آشنایی همکاران با یکدیگر و نیز آشنایی با محصولات و دستاورد های جدید شرکت صابکول و اهداف برنامه ریزی شده شعبه مشهد به منظور تسهیلات هرچه بهتر در این استان برگزار گردید.