برگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعت
Posted on مهر 10, 1394 14:35
برگزاری سمینار دنفوس با حضور فعالان این صنعت
با حضور شرکت دنفوس و فعالان این صنعت برگزار گردید.در این مراسم که با سخنرانی سفیر کشور دانمارک و عوامل شرکت دنفوس ادامه پیدا کرد در مورد 
اهداف آینده این شرکت و نمایندگان دنفوس در ایران پرداخته شد و در انتها از 
نمایندگان تقدیر به عمل آمد.