همایش ملی تهویه
Posted on مرداد 21, 1396 09:43
همایش ملی تهویه

همایش ملی تهویه و همچنین همایش ملی مهندسی مکانیک در ساخت شهری سوم و چهارم مرداد ماه 1396 با حضور جمعی از شرکت کنندگان و چهره های مطرح برگزار گردید.

شرکت صابکول از جمله حامیان مالی این همایش به شمار می آید.