چهاردهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان
Posted on آبان 09, 1396 09:11
چهاردهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان

شرکت صنایع برودتی وحید ، میزبان شما در چهاردهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان است.

زمان: یازدهم تا چهاردهم آبان ماه 1396

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

سالن میرداماد غرفه شماره 102

ساعت بازدید 15 الی 21