پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
Posted on مهر 27, 1395 16:13
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی با حضور فعالان داخلی و خارجی این صنعت از 27 الی 30 مهر ماه 1395 برگزار گردید. مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 40 غرفه صابکول