مشاوره فنی طراحی سردخانه
نام
نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
شماره تلفن ثابت
شماره فاکس
پست الکترونیک
نوع سردخانه
ابعاد سردخانه
دمای ورود محصول
دمای مورد نظر
محل اجرای پروژه
شرایط آب و هوایی
حداکثر دمای تابستان
آدرس
توضیحات تکمیلی
تنها فرمت rar,zip,jpg,pdf,doc,docx تا 2 مگابایت
کد امنیتی را وارد کنید