اخبار و رویدادها

همایش ملی تهویه

شنبه ,21 مرداد 1396  |   : 3403   |     |    
همایش ملی تهویه

همایش ملی تهویه و همچنین همایش ملی مهندسی مکانیک در ساخت شهری سوم و چهارم مرداد ماه 1396 با حضور جمعی از شرکت کنندگان و چهره های مطرح برگزار گردید.

شرکت صابکول از جمله حامیان مالی این همایش به شمار می آید.

همایش ملی تهویه همایش ملی تهویه