اخبار و رویدادها

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

ﺳﻪشنبه ,25 مهر 1396  |   : 3956   |     |    
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی با حضور فعالان داخلی و خارجی این صنعت از 3 الی 6 آبان ماه 1396 برگزار گردید. مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38 غرفه F40 و فضای باز جنب سالن A38

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشیشانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی