اخبار و رویدادها

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

ﺳﻪشنبه ,27 مهر 1395  |   : 4590   |     |    
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی با حضور فعالان داخلی و خارجی این صنعت از 27 الی 30 مهر ماه 1395 برگزار گردید. مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 40 غرفه صابکول
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی