اخبار و رویدادها

(آرشیو ماه اسفند 1396)

یکشنبه ,06 اسفند 1396  |   : 2829   |     |    

سمینار رفکامپ با موضوع فروش و بازار یابی مدرن

این سمینار در دی ماه 96 طی دوشب به میزبانی صنایع برودتی وحید (SABCOOL) و با همکاری شرکت رفکامپ ایتالیا (REFCOMP) و اس‌آرام ‌تک سوئدی (SRM TE...