با مــا در تــماس باشــید : 3000 7422 021

طراحی و ساخت سیستم‌های تهویه مطبوع

چیلر

چیلر

قابلیت چیلر در تامین سرمایش ساختمان هایی با کاربري های متنوع، و نیازمند ظرفیت سرمایشی بالا، این دستگاه سرمایشی را از سایر دستگاه ها متمایز می‌نماید.

قابلیت چیلر در تامین سرمایش ساختمان هایی با کاربری های متنوع، و نیازمند ظرفیت سرمایشی بالا، این دستگاه سرمایشی را از سایر دستگاه‌ها متمایز می‌نماید. کاربرد چیلر از صنعت، تا مکان هاي عمومی و اقامتی، نظیر ساختمان هاي بلند مرتبه (برج‌ها)، بیمارستان ها، هتل ها، فرودگاه ها، و ورزشگاه‌ها دقیقا به دلیل یکپارچگی سیستم و قدرت تامین سرمایش توسط این دستگاه می‌باشد.