با مــا در تــماس باشــید : 3000 7422 021

طراحی و ساخت سیستم‌های تهویه مطبوع

داکت اسپلیت

داکت اسپلیت

داکت اسپلیت ها سیستم های سرمایشی دو بخشی هستند که عموما به جهت نوع نصب آن ها، هیچ یک از بخش های سیستم سرمایشی در معرض دید کاربر یا ناظر بیرونی قرار ندارد.

داکت اسپلیت‌ها سیستم‌های سرمایشی دو بخشی هستند که عموما به جهت نوع نصب آن ها، هیچ یک از بخش هاي سیستم سرمایشی در معرض دید کاربر یا ناظر بیرونی قرار ندارد. از این رو در عین تامین دمای آسایش، زیبایی نمای ساختمان‌ها خدشه‌دار نخواهد شد. تنوع ظرفیت این سیستم‌ها از 2 تا 5 تن تبرید می‌باشد.