محصولات و بازرگانی
محصولات » محصولات » اتاق سردخانه » درب و پانل سردخانه » جزئیات محصول
  
درب سردخانه کشویی :: Sliding Door

درب سردخانه کشویی

Sliding Door

جدول ابعاد درب های کشویی

راهنما:

ST  20   10 :
10 = 100 سانتیمتر                   20 = 200 سانتیمتر              ST= Sliding 10 cm

 • ارتفاع دهانه نصب = ارتفاع درب منهای 5 سانتیمتر
 • عرض دهانه نصب = عرض درب منهای 11 سانتیمتر
 • اندازه های 5 سانتیمتر و 11 سانتیمتر در تمامی درب های کشویی با ضخامت 10 سانتیمتر (گروه ST ) ثابت است
 • خانه های زرد رنگ شامل تحویل سریع می باشند

راهنما :

11    21    SF :
11 = 110 سانتیمتر          21 = 210 سانتیمتر             SF = Sliding 15 cm

 • ارتفاع دهانه نصب = ارتفاع درب منهای 5 سانتیمتر
 • عرض دهانه نصب = عرض درب منهای 14 سانتیمتر
 • اندازه های 5 سانتیمتر و 14 سانتیمتر در تمامی درب های کشویی با ضخامت 15 سانتیمتر ( گروه  SF ) ثابت است 

راهنمای مراحل نصب درب کشویی :

مرحله اول:

 • محل نصب چهارچوب درب باید شاقول و نسبت به کف محل نصب تراز باشد.
 • ابعاد درب و محل نصب طبق اندازه های موجود در جدول کاتالوگ باشد.

مرحله دوم :

 • چهارچوب را جهت علامت گذاری و سوراخ کاری در محل نصب قرار می دهیم و پس از سوراخ کاری چهارچوب را نصب می نماییم.

نکته : چهارچوب باید نسبت به محل نصب تراز باشد و عرض بالا و پایین چهارچوب با هم یکسان باشد.
پیشنهاد : برای بستن پیچ ها از آچار بکس دستی استفاده شود.

مرحله سوم :

 • ریل را روی چهارچوب درب به صورت تراز قرار داده،علامت گذاری و سوراخ کاری کرده و سپس نصب می نماییم.

نکته : جهت نصب ریل روی چهارچوب به تراز بودن آن توجه داشته باشیم.
توجه : دقت کنید قوطی زیر ریل به چهارچوب بچسبد.

مرحله چهارم :

 • پس از نصب ریل درب را در حالت بسته روی ریل قرار می دهیم و رگلاژ می کنیم.

نحوه رگلاژ درب:

 • A از طریق تنظیم پیچ آویز ها (شکل A) ارتفاع درب نسبت به کف تنظیم شود (گسکت زیرین باید با کف تماس داشته باشد).
 • B از طریق تنظیم پیچ محور قرقره (شکل B) فاصله گسکت ها در گوشه های بالا با چهارچوب تنظیم شود

مرحله پنجم :

 • ریل راهنما را در حالی که استپ داخل آن است روی چهارچوب قرار داده و جای پیچ ها را علامت گذاری کنید

C استپ راهنما را از داخلریل پایین باز کرده و روی چهارچوب نصب کنید
D  راهنما را با چرخاندن به سر جای خود ببندید،به صورتی که سر آن داخل استپ ریل قرار گیرد.

 • ریل پایین را (طبق تصویر شماره 5) در حالت تراز و رعایت فواصل قطعات نصب کنید.
 • درپوش استپ راهنمای روی درب را روی آن ببندید.

E فاصله ریل پایین با راهنما باید بین 12 الی 15 میلیمتر باشد.

مرحله ششم :

پس از اطمینان از نصب و چک کردن درب (باز و بسته کردن درب) و اطمینان از عملکرد مراحل قبل،قاب ریل را در دو مرحله،مرحله اول قطعه F و در مرحله دوم قطعه G را نصب می کنیم سپس قاب سر و ته ریل (قطعات H) را نصب می کنیم و نصب درب را به پایان می رسانیم.

نکته : پس از به اتمام رساندن مراحل نصب درب داخل چهارچوب (داخل سوراخ های تعبیه شده) اسپری فوم تزریق شود.

 

گروه بندی محصولات