محصولات و بازرگانی
محصولات » بازرگانی » کمپرسور سردخانه
  
 • کمپرسور اسکرو رفکامپ سریSW-3

  کمپرسور اسکرو رفکامپ سریSW-3

  Refcomp Scrw Compressor SW-3 Series

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو رفکامپ سری SW-5

  کمپرسور اسکرو رفکامپ سری SW-5

  Refcomp Scrw Compressor SW-5 Series

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو رفکامپ سری 134-S

  کمپرسور اسکرو رفکامپ سری 134-S

  Refcomp Scrw Compressor 134-S Series

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو رفکامپ سری SRC-S

  کمپرسور اسکرو رفکامپ سری SRC-S

  Refcomp Scrw Compressor SRC-S Series

  مشاهده
 • کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای

  کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای

  Reciprocating two stage Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور نیمه بسته رفکامپ

  کمپرسور نیمه بسته رفکامپ

  Refcomp Semi-hermetic Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای رفکامپ

  کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای رفکامپ

  Rrfcomp Reciprocating two stage Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور نیمه بسته بیتزر

  کمپرسور نیمه بسته بیتزر

  Semi Hermetic Bitzer Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو بیتزر

  کمپرسور اسکرو بیتزر

  Bitzer Screw Compresor

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرال دنفوس

  کمپرسور اسکرال دنفوس

  Scroll Danfoss Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور سیلندر پیستونی دنفوس

  کمپرسور سیلندر پیستونی دنفوس

  Reciprocating (piston) Danfoss Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرال کوپلند

  کمپرسور اسکرال کوپلند

  Scroll Copeland Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور نیمه بسته کوپلند

  کمپرسور نیمه بسته کوپلند

  Semi Hermetic DWM Copeland Compressor

  مشاهده
گروه بندی محصولات