محصولات و بازرگانی
محصولات » بازرگانی » کمپرسور سردخانه » بیتزر
  
 • کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای

  کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای

  Reciprocating two stage Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور نیمه بسته بیتزر

  کمپرسور نیمه بسته بیتزر

  Semi Hermetic Bitzer Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو بیتزر

  کمپرسور اسکرو بیتزر

  Bitzer Screw Compresor

  مشاهده
گروه بندی محصولات