محصولات و بازرگانی
محصولات » بازرگانی
  
 • کمپرسور اسکرو رفکامپ سریSW-3

  کمپرسور اسکرو رفکامپ سریSW-3

  Refcomp Scrw Compressor SW-3 Series

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو رفکامپ سری SW-5

  کمپرسور اسکرو رفکامپ سری SW-5

  Refcomp Scrw Compressor SW-5 Series

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو رفکامپ سری 134-S

  کمپرسور اسکرو رفکامپ سری 134-S

  Refcomp Scrw Compressor 134-S Series

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو رفکامپ سری SRC-S

  کمپرسور اسکرو رفکامپ سری SRC-S

  Refcomp Scrw Compressor SRC-S Series

  مشاهده
 • اویل سپراتور OVS

  اویل سپراتور OVS

  OVS external Oil seprator

  مشاهده
 • کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای

  کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای

  Reciprocating two stage Compressor

  مشاهده
 • اویل سپراتور پایه دار او اند اف

  اویل سپراتور پایه دار او اند اف

  O&F oil seprator F65 series

  مشاهده
 • ویکا

  ویکا

  wika

  مشاهده
 • سیم جوش سوپورمتال

  سیم جوش سوپورمتال

  SoporMetal Brazing alloys

  مشاهده
 • کمپرسور نیمه بسته رفکامپ

  کمپرسور نیمه بسته رفکامپ

  Refcomp Semi-hermetic Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای رفکامپ

  کمپرسور سیلندر پیستونی دو مرحله ای رفکامپ

  Rrfcomp Reciprocating two stage Compressor

  مشاهده
 • اویل سپراتور او اند اف

  اویل سپراتور او اند اف

  O & F Oil Separator

  مشاهده
 • پوسته فیلتر ساکشن

  پوسته فیلتر ساکشن

  Riplaceable Filter Suction

  مشاهده
 • پوسته کر درایر

  پوسته کر درایر

  Core filter(Filter Drier)

  مشاهده
 • فیلتر ساکشن

  فیلتر ساکشن

  Filter suction

  مشاهده
 • مایع شکن

  مایع شکن

  Heat Exchanger

  مشاهده
 • اکسپنشن ولو

  اکسپنشن ولو

  Expansion Valve

  مشاهده
 • ترموستات دنفوس

  ترموستات دنفوس

  Danfoss Thermostat

  مشاهده
 • سایت گلاس دنفوس

  سایت گلاس دنفوس

  Danfoss Sight Glass

  مشاهده
 • شیر آلات

  شیر آلات

  Valves

  مشاهده
 • فیلتر درایر دنفوس

  فیلتر درایر دنفوس

  Danfoss Filter Drier

  مشاهده
 • کنترل آلات فشار دنفوس

  کنترل آلات فشار دنفوس

  Danfoss Pressure Switches

  مشاهده
 • کمپرسور نیمه بسته بیتزر

  کمپرسور نیمه بسته بیتزر

  Semi Hermetic Bitzer Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرو بیتزر

  کمپرسور اسکرو بیتزر

  Bitzer Screw Compresor

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرال دنفوس

  کمپرسور اسکرال دنفوس

  Scroll Danfoss Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور سیلندر پیستونی دنفوس

  کمپرسور سیلندر پیستونی دنفوس

  Reciprocating (piston) Danfoss Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور اسکرال کوپلند

  کمپرسور اسکرال کوپلند

  Scroll Copeland Compressor

  مشاهده
 • کمپرسور نیمه بسته کوپلند

  کمپرسور نیمه بسته کوپلند

  Semi Hermetic DWM Copeland Compressor

  مشاهده
گروه بندی محصولات