دوازدهمین نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع سیستم های سرمایشی گرمایشی

دوازدهمین نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع سیستم های سرمایشی گرمایشی

16 الی 19 شهریور ماه 1401

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گیلان

ساعت بازدید 16 الی 22

سایر

نمایشگاه بین المللی صنعت میوه و سبزیجات

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی ،تهویه مطبوع

نمایشگاه سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی